ZARZĄD Stowarzyszenia Radiestetów im. Czesława Spychalskiego w Poznaniu

na lata: 2018 - 2021

ZARZĄD

Prezes Wojciech Grześkowiak tel. 500 736 306
Vice Prezes Zarządu Wit Przybylski tel. 692 923 157
Sekretarz Alina Piechowiak tel. 698 870 843
Z-ca Sekretarza Piotr Siniecki tel. 502 872 797
Skarbnik Maria Skonieczna tel. 697 146 597
Z-ca skarbnika Marzena Ziomek tel. 604 117 827
Członek Zarządu Dominik Borowicz tel. 604 532 570

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Irena Nowak tel. 517 199 192
Z-ca przewodniczącego Jacek Mizera tel. 602 744 513
Sekretarz Jan Jacewicz tel. 798 217 715
: Strona utrzymywana na serwerze Klubu Osiedlowego