O STOWARZYSZENIU


HISTORIA

40 lat temu, a dokładniej 11 Października 1979 roku pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" w Poznaniu i ówczesnego prezesa inż. Józefa Kołpy, wraz z grupą entuzjastów radiestezji założono Klub Radiestetów w Poznaniu. Liczył on 500 członków. Działalność klubu sprowadzała się do wymiany praktycznych doświadczeń - praca wahadłem czy różdżką. Szkolono sympatyków radiestezji teoretycznie i praktycznie na organizowanych warsztatach prowadzonych przez fachowców na terenie miasta Poznania i kraju. Otwarcie nowej siedziby klubu odbyło się 11 sierpnia 1995 roku. Jego prezesem został inż. geodeta Czesław Spychalski, który wykorzystując swoje bogate doświadczenie radiestezyjne zarówno teoretyczne, jak i praktyczne prowadził szkolenia naszych członków i miłośników na różnorodnych kursach i praktycznych warsztatach na terenie całego kraju. Ciekawą publikacją była jego książka pt. "Radiestezja w domu i ogrodzie" z licznymi wznowieniami i z tłumaczeniem w językach: niemieckim, francuskim, węgierskim i czeskim. Czesław Spychalski pisał, że zbliżamy się do III tysiąclecia, ale także o nowym czasie kosmicznym - "Erze Wodnika", charakteryzującym się rozwojem duchowym. Okaże się wtedy, że radiestezja jest prawdziwą "droga do światła".

Następnym prezesem klubu, sprawującym swój urząd w latach 1995 - 2004, był dr inż. arch. Jan Kasiński, wspaniały człowiek, o wielkim sercu, cudowny nauczyciel i wykładowca. Przez sześć lat wykładał radiestezję na Uniwersytecie III Wieku w Poznaniu. Człowiek z wielką charyzmą i wiedzą. W skład jego dorobku wchodzi wiele publikacji, szkoleń oraz warsztatów. Wspomnieć też trzeba ze szczególną uwagą, że Jan Kasiński, jako jedyny w Polsce na Politechnice Wrocławskiej w 1996 roku obronił pracę doktorską pod tytułem "Studia rozpoznawcze w planowaniu przestrzennym ze szczególnym uwzględnieniem czynników naturalnych poprzez zastosowanie metod radiestezyjnych" i uzyskał stopień naukowy: doktor nauk technicznych.
Jan Kasiński starał się propagować ideę, ażeby w naszym budownictwie stosowano zdrowe materiały i stawiano obiekty na bezpiecznych miejscach, a stąd już krok do "dobrego samopoczucia". Współpracował z wieloma wybitnymi radiestetami, wspomnieć tylko o: Eugeniuszu Jarosz i Bogdanie Galas, a sam z radiestezją zetknął się po spotkaniu z wybitnym zielarzem o. Czesławem Klimuszko.

Po śmierci Jana Kasińskiego Walne Zebranie Klubu na prezesa wybrało Jarosława Suchojada, który tą funkcję pełnił do 06.10.2009 roku. Od tego czasu do dnia dzisiejszego funkcję prezesa Stowarzyszenia pełni Irena Galas, która w pełni podtrzymuje tradycje radiestezji w Poznaniu oraz poza nim. Na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia w dniu 06.10.2009 roku dotychczasowy prezes Jarosław Suchojad został wybrany Honorowym Prezesem Stowarzyszenia.

Zarząd, a później ogół członków w 2003 roku postanowił przyjąć nową nazwę klubu: "Klub Radiestetów "Winogrady" im. Czesława Spychalskiego", a od stycznia 2005 roku większość członków postanowiła, że potrzeba stworzyć Stowarzyszenie, jako, że przez te wiele lat zmieniły się przepisy prawne dla klubów i nasz wieloletni opiekun prawny przestał nim być.

Za te lata Opieki - Patronatu Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" w Poznaniu DZIĘKUJEMY!

Z dawniejszego Klubu Radiestetów, po rejestracji w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu powołano Stowarzyszenie Radiestetów im. Czesława Spychalskiego w Poznaniu. Z początku siedziba mieściła się na Oś. Wichrowe Wzgórze, a teraz nasze Stowarzyszenie mieści się w Poznaniu, ul. Kasprzaka 3
Od czerwca 2005 roku jest wpisane pod obecną nazwą do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000233328.


W naszym Stowarzyszeniu powstały sekcje:

RADIESTEZJA

BIOTERAPIA

NUMEROLOGIA

AROMATERAPIA i ŚWIECOWANIE USZU

PIRAMIDIOLOGIA

REFLEKSOLOGIA

Wymiana poglądów i doświadczeń odbywa się też poza siedzibą naszego stowarzyszenia, a mianowicie realizujemy, cotygodniowe prelekcje dla członków i sympatyków radiestezji w osiedlowym Domu Kultury "KRĄG" w Poznaniu, na Łazarzu, gdzie mamy dzięki przychylności władz klubu i osiedla swoje osiedlowe przytulisko.
Stowarzyszenie przyjęło zasadę pracy zespołowej i jest otwarte na zagadnienia i problemy, które dotykają każdego z nas.

Jaka jest dalsza przyszłość i rozwój Stowarzyszenia?

Naszą przyszłość wiążemy w ramach własnej struktury organizacyjnej z rozwojem radiestezji, jako nauki i wiedzy o geobiologii. Będzie ona odgrywała ważną rolę w przyszłości dla zdrowia i szczęścia całej ludzkości. Słowo geobiologia składa się z dwóch członów: "Geo" - znaczy Ziemia oraz "Bio" - Życie. Jest to, zatem umiejętność badania wpływu ziemi na życie metodami radiestezyjnymi. Geobiologia (dziś radiestezja) jest przede wszystkim metodą badawczą.

Pomimo, iż większości osób w naszym kraju termin radiestezja nie jest obcy, to nadal dziedzina ta jest nieznana lub niezrozumiała. Wzbudza ona w środowiskach naukowych wiele kontrowersji, bowiem badane przez nią zjawiska zachodzą w sferach, w których nauka nie dysponuje odpowiednimi urządzeniami, gdzie człowiek jest przyrządem, a jego wrażliwość przewyższa najbardziej precyzyjną aparaturę pomiarową.
Jednym z głównych zadań osób zajmujących się zawodowo radiestezją jest świadomy odbiór radiacji (promieniowań) pochodzących z różnych źródeł i dokonanie ich oceny pod względem szkodliwości.

Promieniowania dzielą się na naturalne i sztuczne. Do naturalnych zliczamy: Radiacje Geopatyczne i Geobiologiczne, natomiast do promieniowań sztucznych należą Pola Elektromagnetyczne, które powstają z urządzeń technicznych.

Uczestniczymy w licznych sympozjach organizowanych przez podobne Kluby, Stowarzyszenia i Cechy z całej Polski. W roku 2007 po raz drugi uczestniczyliśmy w Festiwalu Nauki i Sztuki, organizowanym przez uczelnie wyższe naszego miasta.

14 Grudnia 2003 roku jeszcze jako Klub "Winogrady" zostaliśmy wyróżnieni Odznaką Związku Rzemiosła Polskiego "Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego"

Przypomnieć należy, że "radiestezja" i "bioterapia" to są zawody, którymi można się zająć zdając egzamin państwowy - czeladniczy lub mistrzowski w Izbach Rzemieślniczych.

Posiadamy wielu fachowców z danych dziedzin. Mamy specjalne listy rekomendowanych, którzy są na listach w Federacji, jako: Rekomendowany Radiesteta lub Bioterapeuta.
Przyznajemy też w Stowarzyszeniu za swoje osiągnięcia Medal Srebrny lub Złoty im. Czesława Spychalskiego, a naszym najwyższym wyróżnieniem jest Statuetka "ORŁA" im. Jana Kasińskiego

DZIĘKUJEMY!

ZAPRASZAMY

:: Strona utrzymywana na serwerze Klubu Osiedlowego