ZARZĄD Stowarzyszenia Radiestetów im. Czesława Spychalskiego w Poznaniu

na lata: 2022 - 2025

ZARZĄD

Prezes Wojciech Grześkowiak tel. 500 736 306
Vice Prezes Zarządu Wit Przybylski tel. 692 923 157
Sekretarz Alina Piechowiak tel. 698 870 843
Z-ca Sekretarza Eugeniusz Szymczak tel. 501 776 774
Skarbnik Maria Skonieczna tel. 697 146 597
Z-ca skarbnika Marzena Ziomek tel. 604 117 827
Członek Zarządu Dominik Borowicz tel. 604 532 570

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Piotr Siniecki tel. 502 872 797
Z-ca przewodniczącego Jacek Mizera tel. 602 744 513
Sekretarz
:: Strona utrzymywana na serwerze Klubu Osiedlowego