NUMEROLOGIA


DZIEDZICTWO BOSKICH ARCHETYPÓW

"Każdy człowiek to unikat, bo każdy człowiek - to inny świat"
Gladys Lobos

"Stań się tym kim jesteś"
Pitagoras, C.G.Jung

Stara sentencja głosi "Wiedza jest potęgą, a człowieka od Boga oddziela niewiedza". Wraz z Erą Wodnika ludzkość wkracza w nowy świat Ducha i Umysłu. "Epoka Serca" - tak mówią mistycy i ezoterycy. Niesie nową świadomość i mentalność. Dokonuje się ogromna przemiana na Ziemi i w naszej istocie. Wszechświat ciągle ewoluuje i my razem z nim. Na subtelnych poziomach Duszy i Ciała człowieka zachodzi duchowa metamorfoza. Rodzi się świadomość zbiorowa, że egocentryczne pragnienia oddzielają nas od siebie i Boga. Zauważamy, że nasze myśli, słowa, czyny wpływają na wspólną przyszłość. Nie zadowala już ludzi podążanie tylko w kierunku nauki i techniki, choć tu postęp ogromny, dobrze, bo nasze życie stało się lżejsze. W nowej Erze wiodącym kierunkiem staje się Prawo Wszechświata: HARMONIA, MIŁOŚĆ, PORZĄDEK BOSKI.
Budzi się intuicja - głos Duszy, który podpowiada, że jest w nas promień - Mocy Twórczej Boga. Zawsze gotowy do bezwarunkowej służby. Większość z nas zadaje sobie pytania o sens naszego istnienia na Ziemi. Bóg Ojciec, Matka dali nam wiedzę, która odpowiada na wiele nurtujących pytań. To nauka o liczbach. Liczba ma wymiar mistyczny, symbol wyższych praw. Boski Porządek - jest fundamentem całej zdobytej dotychczas ludzkiej wiedzy. Dobrze znana każdej kulturze religijnej. Wielkie i cenione świątynie kultów religijnych budowane są w oparciu o liczby i świętą geometrię.

...Człowiek może posługiwać się liczbami, jeśli potrafi je łączyć.
św. Paweł

...Bóg - zamknął całe swe stworzenie w liczbach...

NAUKA O LICZBACH

Numerologia to dziedzictwo Boskie. Od zawsze przemawiała do ludzi o otwartych umysłach i sercach. Jako dziedzina wiedzy informuje o harmonijnym funkcjonowaniu wszechświata i osadzonego w nim człowieka, o duchowym wymianie naszego istnienia na ziemi. Nauka ta nadaje liczbom szczególne znaczenie, ponieważ liczby są manifestacją najwyższych energii. Liczby i Święta geometria odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju ewolucji ludzkości i nie tylko. Energie występujące w liczbach mogą być poddawane zmiennym procesom. Człowieka można opisać liczbowo i harmonizując liczby odradzać go na nowo. Data naszych urodzin, imiona, nazwiska, podpis tworzą niepowtarzalny kod energetyczny (konfiguracje liczbowe), w którym ukryty jest potencjał możliwości. Numerolog posługując się odpowiednią techniką tworzy mapę energetyczną, która pozwala na głębszą i precyzyjną analizę osobowości. Liczby wpływają na nasze zachowanie poprzez nasze myśli i uczucia. Niekorzystny układ kombinacji przynosi poważne problemy w sferze emocjonalnej, układach partnerskich, finansowych... Moje doświadczenia i praktyka w dziedzinie numerologii potwierdzają, że profesjonalna numerologia (nie wolno się nią bawić) potrafi rozwiązać wiele problemów. W mojej ocenie nuemerologia jest skuteczną formą terapii. Poprzez pewne zmiany potrafi modyfikować charakter danej osoby, poprzez co zmienia się jej struktura psycho-fizyczna i następuje zmiana osobowości, zawsze na plus.

Nie uzależnia od numerologa, nie ubezwłasnowolnia. Daje wskazówki, jak pracować nad sobą. Jest to metoda ogromnie pomocna w przypadkach różnych uzależnień (alkohol, narkotyki...), w problemach emocjonalnych, psychicznych, depresji, anoreksji, bulimii, dysleksji i wiele innych. Wydobywa ukryte zdolności, predyspozycje i siłę wewnętrzną, pomaga świadomie kierować swoim życiem.

Numerologia to wiedza starożytnych mędrców. Dziś jest w zasięgu każdego z nas. Wystarczy otworzyć się i zrozumieć zasady jej funkcjonowania. Zasady działania precyzyjnie wyjaśnia w swoich pracach - Gladys Lobos - niekwestionowany autorytet w dziedzinie numerologii. Wnosi do dorobku ludzkości bezcenną wiedzę, pielgrzymuje po wielu krajach, a gdzie się pojawi zostawia pochodnie światła, która rozwiewa niewiedzę i rodzi zrozumienie jak połączyć się z siłami dobra, prawdy i piękna, który od zawsze jest w nas. Z jej dorobku korzystamy my współcześni, później pokolenia. Tak wielka jest to wiedza.

Jadwiga V Pokładecka:: Strona utrzymywana na serwerze Klubu Osiedlowego